20.kapitola-netrpělivost 2/2

11. prosince 2008 v 20:21 | santana
Seděla jsem blízko ní, nakláněla se dopředu, abych zachytila její tichý, rychlý hlas.
"Vidím místnost, je dlouhá a všude jsou zrcadla. Podlaha je dřevěná. On je v té místnosti a čeká. Přes zrcadla je tam zlatý… zlatý proužek."
"Kde je ta místnost?"
"Já nevím. Něco chybí - další rozhodnutí ještě nebylo učiněno."
"Kolik času?"
"Je brzy, v místnosti se zrcadly bude dneska, možná zítra. Všechno záleží na okolnostech. On na něco čeká. A teď je ve tmě."
Jasperův hlas byl klidný, metodický, jak se jí zkušeně vyptával. "Co dělá?"
"Dívá se na televizi… ne, pouští video, ve tmě, na jiném místě."
"Vidíš, kde je?"
"Ne, je moc tma."
"A ta zrcadlová místnost, co tam ještě je?"
"Jenom ta zrcadla, a to zlato. Je to pruh, podél místnosti. A je tam černý stůl s velkým magnetofonem a televize. Pouští tam video, ale nedívá se na něj tak jako v té temné místnosti. Tohle je místnost, kde čeká." Její oči těkaly, pak se zaměřily na Jasperův obličej.
"Nic jiného tam není?"
Zavrtěla hlavou. Dívali se na sebe bez hnutí.
"Co to znamená?" zeptala jsem se.
Nikdo z nich na chvíli neodpovídal, pak se na mě Jasper podíval.
"Znamená to, že stopařovy plány se změnily, udělal rozhodnutí, které ho dovede do místnosti se zrcadly a do té temné místnosti."
"Ale my nevíme, kde ty místnosti jsou?"
"Ne."
"Ale víme, že nebude v horách na sever od Washingtonu, pronásledovaný lovci. Unikne jim." Alicin hlas byl neradostný.
"Měli bychom zavolat?" zeptala jsem se. Vyměnili si vážný pohled, nerozhodnutí.
A telefon zazvonil.
Alice přeletěla místnost dřív, než jsem mohla zvednout hlavu, abych se na to podívala.
Stiskla tlačítko a přidržela si telefon u ucha, ale zpočátku nemluvila.
"Carlisle," vydechla. Netvářila se překvapeně, ani to nevypadalo, že se jí ulevilo, jak jsem to cítila já.
"Ano," řekla a pohlédla na mě. Poslouchala dlouhou chvíli.
"Právě jsem ho viděla." Popsala znovu vidění, které měla. "To, co ho přimělo nastoupit do toho letadla… ho dovedlo do těch pokojů." Odmlčela se. "Ano," řekla Alice do telefonu a pak promluvila na mě: "Bello?"
Natáhla ke mně telefon. Běžela jsem k němu.
"Haló?" vydechla jsem.
"Bello," řekl Edward.
"Ach, Edwarde! Tolik jsem se bála."
"Bello," povzdechl frustrovaně, "říkal jsem ti, aby ses nebála o nic kromě sebe." Byla jsem tak ráda, že slyším jeho hlas. Cítila jsem, jak se ten mrak zoufalství, který mě zahaloval, zvedá a odplouvá pryč, jak mluvil.
"Kde jsi?"
"Jsme kousek od Vancouveru. Bello, je mi to líto - ztratili jsme ho. Zdá se, že nás podezírá - je opatrný, takže zůstává jenom tak daleko, že nedokážu slyšet, co si myslí. Ale teď je pryč - vypadá to, že nasedl do letadla. Myslíme si, že má namířeno do Forks, aby začal od začátku." Slyšela jsem Alici, jak něco povídá Jasperovi za mnou, její rychlá slova splývala dohromady do bzučivého hluku.
"Já vím. Alice viděla, jak se dostal pryč."
"Nemusíš si ovšem dělat starosti, nenajde nic, co by ho dovedlo k tobě. Jenom tam musíš zůstat a počkat, dokud ho znovu nenajdeme."
"Já budu v pořádku. Je Esme s Charliem?"
"Ano - ta žena byla ve městě. Šla k domu, ale když byl Charlie v práci. Nedostala se blízko k němu, tak se o něj neboj. Je v bezpečí, Esme a Rosalie ho hlídají."
"Co dělá ona?"
"Pravděpodobně se snaží najít stopu. V noci proslídila celé město. Rosalie ji stopovala přes letiště, všechny silnice kolem města, školu… ona se snaží něco vyšťárat, Bello, ale to se jí nepodaří."
"A víš jistě, že je Charlie v bezpečí?"
"Ano, Esme ho nespouští z dohledu. A my tam brzy budeme. Jestli se stopař dostane někam k Forks, tak ho dopadneme."
"Stýská se mi po tobě," zašeptala jsem.
"Já vím, Bello. Věř mi, já vím. Je to, jako kdybys s sebou vzala půlku mého já."
"Tak přijeď a vezmi si ji zpátky," pobízela jsem ho.
"Brzy, jak to jen půjde. Napřed ti zajistím bezpečí." Jeho hlas byl tvrdý.
"Miluju tě," připomněla jsem mu.
"Věřila bys tomu, že navzdory všemu, čím jsem tě donutil projít, tě taky miluju?"
"Ano, skutečně, věřila."
"Brzy si pro tebe přijedu."
"Budu čekat."
Jakmile telefon zmlkl, mrak deprese se nade mnou zase začal zatahovat.
Otočila jsem se, abych vrátila telefon Alici, a našla jsem je s Jasperem skloněné nad stolem, kde Alice něco kreslila na kousek hotelového dopisního papíru. Opřela jsem se o zadní stranu pohovky a dívala se jí přes rameno.
Kreslila místnost: dlouhou, pravoúhlou, s užší, čtvercovou částí vzadu. V místnosti byla podlaha z dřevěných prken, položených podélně. Dolů po stěnách vedly čáry označující praskliny v zrcadlech. A pak, ve výšce pasu, dlouhý pruh obepínající stěny. Ten pruh, o kterém Alice říkala, že je zlatý.
"To je baletní studio," řekla jsem, jak jsem najednou rozeznala povědomé tvary.
Podívali se na mě překvapeně.
"Ty tuhle místnost znáš?" Jasperův hlas zněl klidně, ale byl v něm spodní tón, který jsem nedokázala identifikovat. Alice sklonila hlavu ke své práci, její ruka teď letěla po papíře, na zadní stěně nabíral obrysy nouzový východ, stereo a televize stály na nízkém stolku vpředu v pravém rohu.
"Vypadá to jako místo, kam jsem chodila na hodiny tance - když mi bylo osm nebo devět. Mělo úplně stejný tvar," dotkla jsem se stránky, kde vybíhala čtvercová část vzadu. "Tam byly sprchy. Ale stereo bylo tady," ukázala jsem do levého rohu, "bylo starší a nebyla tam televize. V čekárně bylo okno - z téhle perspektivy by jím bylo vidět do místnosti."
Alice a Jasper na mě zírali.
"Víš jistě, že je to ta samá místnost?" zeptal se Jasper, stále klidný.
"Ne, vůbec ne - předpokládám, že většina tanečních studií vypadá stejně - zrcadla, tyč," kreslila jsem prstem podél baletní tyče přes zrcadla. "To jenom ten obrys mi připadal povědomý," dotkla jsem se dveří, umístěných přesně na stejném místě, jako byly ty, které jsem si pamatovala.
"Máš nějaký důvod, proč bys tam teď šla?" zeptala se Alice a prolomila mé snění.
"Ne, nebyla jsem tam skoro deset let. Byla jsem příšerná tanečnice - na vystoupení mě vždycky strkali dozadu," přiznala jsem.
"Takže mezi tím studiem a tebou už neexistuje žádná spojitost?" zeptala se Alice naléhavě.
"Ne, myslím, že už ani nepatří tehdejšímu majiteli. Jsem si jistá, že je to jenom další taneční studio, může být kdekoliv."
"Kde bylo to studio, kam jsi chodila?" zeptal se Jasper nedbale.
"Bylo hned za rohem maminčina domu, chodila jsem tam po škole…," řekla jsem a můj hlas odumřel. Neušel mi pohled, který si vyměnili.
"Takže tady ve Phoenixu?" Jeho hlas byl stále nedbalý.
"Ano," zašeptala jsem. "Ulice Padesátá osmá a Kaktusová."
Všichni jsme mlčky seděli a dívali se na kresbu.
"Alice, je ten telefon bezpečný?"
"Ano," ujistila mě. "To číslo by prostě vedlo zpátky do Washingtonu."
"Tak ho můžu použít, abych zavolala mamce."
"Myslela jsem, že je na Floridě."
"To je - ale brzy se vrátí, a nemůže se vrátit do toho domu, jestli…" Hlas se mi zachvěl. Napadlo mě, co říkal Edward o té červenovlasé ženské u Charlieho domu, ve škole, kde budou moje záznamy.
"Jak ji chceš zastihnout?"
"Nemají pevnou linku jinde než doma - máma si pravidelně vyzvedává vzkazy."
"Jaspere?" zeptala se Alice.
Zamyslel se nad tím. "Myslím, že to nemůže nijak ublížit - dej pozor, abys neřekla, kde jsi, samozřejmě."
Nedočkavě jsem sáhla po telefonu a vytočila známé číslo. Zazvonilo to čtyřikrát a pak jsem slyšela maminčin živý hlas, který mi řekl, abych jí zanechala vzkaz.
"Mami," řekla jsem po pípnutí, "to jsem já. Poslyš, potřebuju, abys něco udělala. Je to důležité. Jakmile dostaneš tenhle vzkaz, zavolej mi na tohle číslo," Alice už byla vedle mě a psala mi číslo na spodní stranu svého obrázku. Přečetla jsem ho pečlivě, dvakrát. "Prosím tě, nejezdi nikam, dokud si se mnou nepromluvíš. Neboj, jsem v pořádku, ale musím s tebou okamžitě mluvit, bez ohledu na to, jak pozdě dostaneš tenhle vzkaz, ano? Mám tě ráda, mami, ahoj." Zavřela jsem oči a modlila se celou svou silou, aby ji žádná nepředvídaná změna plánu nepřivedla domů dřív, než dostane můj vzkaz.
Posadila jsem se na pohovku, uždibovala jsem z talíře se zbylým ovocem, v očekávání dlouhého večera. Napadlo mě, že zavolám Charliemu, ale nebyla jsem si jistá, jestli teď bude doma, nebo ne. Soustředila jsem se na televizi, hledala jsem zprávy o Floridě nebo o jarní přípravě - zajímaly mě stávky, hurikány nebo teroristické útoky - cokoliv, co by je mohlo poslat domů dřív.
Nesmrtelnost s sebou musí nést taky nekonečnou trpělivost. Ani Jasper, ani Alice, jak se zdálo, nepociťovali potřebu něco dělat. Alice chvíli kreslila neurčitý náčrt temného pokoje ze svého vidění, kolik jenom mohla vidět ve světle televize. Ale když byla hotová, prostě seděla a dívala se na prázdné stěny nestárnoucíma očima. Jasper také neměl žádné nutkání přecházet po místnosti, nakukovat ven zpoza závěsů anebo s křikem vyběhnout ze dveří, jako já.
Musela jsem na pohovce usnout, jak jsem čekala, až telefon znovu zazvoní. Dotek Aliciny chladné ruky mě krátce probudil, jak mě nesla do postele, ale okamžitě jsem zase upadla do nevědomí, ještě než se moje hlava dotkla polštáře.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama